Posiedzenie Rady Klastra – 22 maja 2020 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 24 stycznia 2020 roku zawiadamiamy, iż kolejne posiedzenie Rady Klastra odbędzie się 22 maja 2020 roku o godz. 12 w trybie zdalnym.

Posiedzenie Rady jest spotkaniem roboczym i jest przeznaczone wyłącznie dla Członków Rady Klastra, których serdecznie zapraszamy.