Posiedzenie Rady Klastra – 24 czerwca 2020 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 5 czerwca 2020 roku zawiadamiamy, iż kolejne posiedzenie Rady Klastra odbędzie się w piątek, 24 czerwca 2020 roku o godz. 9 w budynku Duszniki-Areny (ul. Olimpijska) w Dusznikach Zdroju.

Posiedzenie Rady jest spotkaniem roboczym i jest przeznaczone wyłącznie dla Członków Rady Klastra, których serdecznie zapraszamy.