ARES wita nowych Uczestników

Klaster Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety

Klaster Energii ARES objął już prawie cały powiat kłodzki. 4 listopada 2019 roku powitaliśmy w klastrze 6 nowych uczestników. Deklaracje przystąpienia do klastra podpisali w Dusznikach-Arenie włodarze Lewina Kłodzkiego, Stronia Śląskiego, Międzylesia, Miasta Kłodzko, Gminy Kłodzko, oraz Powiatu Kłodzkiego. W klastrze działamy więc już w grupie 11 jednostek samorządu terytorialnego z powiatu kłodzkiego

Ceremonię zaszczycili swoją obecnością wiceminister energii Krzysztof Kubów,  posłowie na Sejm RP: Ireneusz Zyska i Wojciech Murdzek oraz goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: dyrektor departamentu gospodarki UMWD Pani Agata Zemska. zastępca dyrektora departamentu Funduszy Europejskich UMWD Pan Zbigniew Dynak. Nie zabrakło również przedstawicieli Uzdrowisk Kłodzkich, Nadleśnictwa Zdroje, Parku Narodowego Gór Stołowych i dusznickich radnych.

Uroczyste rozszerzenie naszego Klastra było też okazją do otwarcia biura na obiekcie Duszniki-Arena, które będzie prowadził koordynator – Grupa IEN. Biuro już wkrótce rozpocznie pracę i będzie służyło uczestnikom Klastra oraz wszystkim zainteresowanym podejmowanymi przez nas działaniami.