Posiedzenie Rady Klastra – 9 grudnia 2019 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 3 września 2019 roku zawiadamiamy, iż kolejne posiedzenie Rady Klastra odbędzie się 9 grudnia 2019 roku o godz. 11 w siedzibie Biura Klastra, tj. w Duszniki Arenie, ul. Olimpijska, 57-340 Duszniki-Zdrój.

Posiedzenie Rady jest spotkaniem roboczym i jest przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Klastra, których serdecznie zapraszamy.