Posiedzenie Rady Klastra – 10 maja 2021 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 5 czerwca 2020 roku zawiadamiamy, iż kolejne posiedzenie Rady Klastra odbędzie się w poniedziałek, 10 maja 2021 roku o godz. 13 w lądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Kolejowa 6, 57-540 Lądek-Zdrój).

Posiedzenie Rady jest spotkaniem roboczym i jest przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Klastra, których serdecznie zapraszamy.