Posiedzenie Rady Klastra – 21 lipca 2021 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 5 czerwca 2020 roku zawiadamiamy, iż kolejne posiedzenie Rady Klastra odbędzie się w środę, 21 lipca 2021 roku o godz. 10 w formie zdalnej.

Posiedzenie Rady jest spotkaniem roboczym i jest przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Klastra, którzy link do spotkania otrzymają w wiadomości e-mail.