Zmiana terminu posiedzenia Rady Klastra

Szanowni Uczestnicy Klastra Energii ARES,

Chcielibyśmy zawiadomić, że posiedzenie Rady planowane na 22 lutego 2021 roku o godz. 9 w budynku Duszniki-Arena nie odbędzie się. O nowym terminie posiedzenia Rady poinformujemy wkrótce.

Posiedzenie Rady jest spotkaniem roboczym i jest przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Klastra.