Posiedzenie Rady Klastra – 3 lutego 2021 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 6 oraz ust. 7 Regulaminu Klastra Energii “Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” z dnia 5 czerwca 2020 roku zawiadamiamy, iż kolejne posiedzenie Rady Klastra odbędzie się we wtorek, 3 lutego 2021 roku o godz. 13 w formie zdalnej. Link do Posiedzenia został przesłany do wszystkich Uczestników Klastra Energii w wiadomości e-mail od Koordynatora Klastra.

Posiedzenie Rady jest spotkaniem roboczym i jest przeznaczone wyłącznie dla Uczestników Klastra, których serdecznie zapraszamy.