Spotkanie informacyjne

Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji klastra energii ARES, w skład którego wchodzą gminy: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek- Zdrój, Polanica-Zdrój oraz Szczytna.

Terminy i miejsca:
Środa 13 grudnia: Duszniki-Zdrój, godzina 9:00 do 11:00 Urząd Miasta, ul. Rynek 6
Kudowa-Zdrój, godzina 12:30 do 14:30 Sala Narad, ul. Zdrojowa 27
Czwartek 14 grudnia Szczytna, godzina 9:00 do 11:00, Urząd Miasta i Gminy, ul. Wolności 42
Polanica-Zdrój, godzina 12:30 do 14:30, Urząd Miasta, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
Piątek 15 grudnia Lądek-Zdrój, godzina 9:00 do 11:00. Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 31

Spotkanie ma na celu zapoznanie Państwa z prowadzoną i planowaną działalnością klastra energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety). Klaster energii jest to inicjatywa łącząca samorządy, przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie szeroko pojętej
energetyki. Rolą klastra energii jest wspieranie wszelkich inicjatyw obywatelskich oraz działańlokalnych przedsiębiorców w zakresie samowystarczalności energetycznej regionu, ograniczenia niskiej emisji oraz zachowania walorów uzdrowiskowych regionu.
Klaster energii ARES stawia sobie następujące cele: Czyste środowisko – ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie
statusu uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu oraz na jakość życia mieszkańców.

Czysta energia dla każdego – zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Klastra dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie. Niezależność energetyczna bez emisji – utworzenie, w perspektywie wieloletniej, wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej niezależności energetycznej. Cele realizowane będą poprzez kompleksowe programy budowy nowoczesnych rozproszonych systemów wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z odnawialnych źródeł energii (OZE), rozwoju elektromobilności, wykorzystaniu potencjału geotermalnego oraz poprawy efektywności energetycznej. Kompleksowe wykorzystanie OZE jest też doskonałym narzędziem marketingowo-promocyjnym powodującym, że region będzie postrzegany jako lokalna innowacyjna społeczność dbająca o walory środowiskowe przy wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *